Iššūkius įveikiame kartu

Parama Ukrainos žmonėms

Kiekvieno mūsų indėlis šiandien yra be galo svarbus Ukrainos žmonėms, kurie kovoja už savo šalies ir visos civilizuotos visuomenės laisvę. „City Service“ įmonės kartu su „Fondas Janukonis“ aktyviai prisideda prie paramos ir pagalbos.

  • Skyrėme finansinę paramą SOS Vaikų kaimui, kuris priglaudė ir rūpinasi mažiausiais karo pabėgėliais – Ukrainos vaikais.
  • Be finansinės paramos šiai vaikus globojančiai įstaigai suteiksime ir kitokią reikalingą pagalbą.
  • Kartu su Nacionaliniu savanorių pagalbos koordinavimo centru „Stiprūs kartu“ pradedame bendradarbiavimą ir padėsime ieškant būstų karo pabėgėliams.
  • “Mano BŪSTO” nuotolinio aptarnavimo centro darbuotojai skambins tautiečiams, kurie pasisiūlė priimti ukrainiečius savo namuose ir taip padės savanoriams paspartinti pabėgėlių apgyvendinimo procesą.
  • “City Service” darbuotojų bendruomenė renka reikalingas priemones, kurias perduosime pagalbos laukiantiems Ukrainos žmonėms

Įsitraukę verslai